Justyna Żuchowicz-Zwierzańska

O Terapii

Jedną z głównych metod, które stosuję podczas pracy w moim gabinecie we Wrocławiu, jest psychoterapia poznawczo-behawioralna. Skierowana jest ona przede wszystkim do osób, które zmagają się z zaburzeniami lękowymi (nerwicą, fobiami ), depresją, bulimią, zaburzeniami osobowości oraz innymi problemami utrudniającymi normalne funkcjonowanie. Pomaga zmienić sposób myślenia oraz zachowania pacjenta, co skutkuje powrotem do dobrego samopoczucia a w rezultacie – zdrowia. Proces leczenia zaczyna się od zebrania wywiadu, określenia problemu i celu leczenia oraz wybrania najlepszej formy pomocy. Stąd od 1 do 2 pierwszych spotkań z to wizyty konsultacyjne, diagnostyczne, które różnią się od następnych.

Kolejne wizyty to sesje psychoterapii, które mają na celu pracę z problemem i objawami. Jedna sesja trwa 50 min. Częstotliwość sesji to na ogół jeden raz w tygodniu.

Czas trwania całego procesu leczenia jest uzależniony od rodzaju problemu. Zazwyczaj wynosi od kilku do kilkudziesięciu sesji, choć w przypadku niektórych zaburzeń, leczenie trwa dłużej. Zawsze jednak staramy się określić przynajmniej przybliżony czas jego trwania.

Terapia poznawczo-behawioralna zakłada, że sposób myślenia (sfera poznawcza), a więc postrzegania i interpretacji bieżących wydarzeń życiowych oraz głębsze przekonania z nim związane, determinują nasze emocje i nastrój oraz jednocześnie wpływają na nasze zachowanie. Dlatego podstawowym jej elementem jest pomoc w identyfikacji i modyfikacji myśli i systemu przekonań, co pomaga w eliminacji nieprzyjemnych objawów oraz zwiększa zadowolenie z życia. Kolejnym ważnym elementem jest zmiana zachowania (sfera behawioralna) a zwłaszcza tych zachowań, które negatywnie wpływają na jakość życia, np. poprzez podtrzymywanie objawów zaburzeń.

Relacja między pacjentem a psychoterapeutą opiera się na zasadzie współpracy.

Leczenie zakłada aktywny udział pacjenta. Jest on zachęcany do pracy również poza sesjami, przez wypełnianie ustalonych wspólnie prac domowych. Umożliwia to osiągnięcie szybkich rezultatów, a po zakończonym leczeniu pozwala łatwo wykorzystać zdobyte umiejętności budując niezależność od pomocy.

Psychoterapeuta ma obowiązek zachowania tajemnicy dotyczącej zarówno wszelkich danych pacjenta, jak i przebiegu leczenia. Dlatego żadne informacje dotyczące pacjenta nie mogą zostać ujawnione bez jego zgody, z wyjątkiem sytuacji, w których istnieje domniemanie, że pacjent lub ktoś z jego otoczenia narażony jest na poważne niebezpieczeństwo (np. utraty zdrowia lub życia).

Adres gabinetu


Justyna Żuchowicz-Zwierzańska

ul. Rydygiera 2A/14
50-248 Wrocław
(budynek przy skrzyżowaniu
z ul. Drobnera, wejście
od ul. Śrutowej).


Tel: 661-448-174


justyna.zuchowicz@gmail.com